Sök i arkiven

Åkestam Holst m fl
Kungsgatan 5
Box 7103
103 87 Stockholm
Phone: +46 8 14 11 11
Fax: +46 8 21 68 10
Skriv ett mail / Email us
Vi jobbar här / Our people

Antal inlägg: 1764
Kommentarer: 1249

« juli 2006 | Hem | september 2006 »


Är inte det här att gå lite för långt?

I en artikel med rubriken "Svenska barn får miljarder i fickpengar" skriver Dagens Handel så här idag:

"En färsk undersökning som gjorts av Synovate Temo på uppdrag av Nordea visar att barn är en kundgrupp värd att ta på allvar.

Undersökningen visar att en sexåring i genomsnitt får 20 kronor i veckopeng. Fickpengens storlek ökar sedan med stigande ålder och månadspengen för 17-åringar ligger på 868 kronor. Barnen lägger i första hand pengarna på godis, läsk och snacks, men i övrigt skiljer sig köpmönstren en del beroende på kön. Pojkar satsar sina pengar på bio samt tv- och dataspel, medan flickor köper smink och smycken samt går på olika former av evenemang. Sex av tio svarande utför någon form av motprestation för att få sina fickpengar, till exempel att städa sitt rum."

Allvarligt talat...? Vad menas med det där om att "barn är en kundgrupp att ta på allvar"?

Fjällbrynt filmer/TVC

Fem 5 sekunders korkfilmer för Fjällbrynt.
Five 5 sec cork-TVCs for Fjällbrynt.

Flat_2 Friend_1 Love Shower Sun

Se mer om denna kampanj här. See more about this campaign here:

http://fabriken.akestamholst.se/akestamholst/2006/08/korka_upp_din_m.html

http://www.fjallbrynt.nu

 

Forum får ny form

Tidningen Forum som är en kvartalstidskrift och funnits i 30 år byter samtidigt namn till Forum AID.
A som i Arkitektur, I som i Inredning och D som i Design. Namnbytet ackompanjeras av en radikalt omarbetad layout. Bakom arbetet står Igor Kazakov, creative director på vår designbyrå Graphic Laundry.

Målet har varit att göra tidskriftslayout på internationell nivå med utgångspunkten att göra relevant form till innehållet dvs. tvådimensionella tidningssidor som på bästa sätt förmedlar det tredimensionella ämnet: arkitektur, inredning och design. Finns ute idag!

                    Omslag_2
                    Aalto_2


                        Wingardh_2                                  

Längsta inlägget hittills

Förra veckan var det stiltje på bloggen så jag tänkte att jag skulle ta igen det nu med ett megainlägg. Fast ett bättre skäl att publicera det här är förstås att det alltid är intressant att se hur personer som inte är i reklambranschen ser på reklam.

Johan Norberg är en sådan person. I boken "När människan skapade världen" ägnar han några sidor åt att sätta in reklamens roll i ett lite större perspektiv än vi kanske är vana att tänka på. Så till alla som kvider över reklamen i samhället, spår reklamens död eller bara inte ser poängen med reklam, här kommer ett utdrag från boken (sid 455-459). Lite långt, kanske, men definitivt värt en läsning.

"Så fungerar reklamen. Den kan ge uppmärksamhet. Den gör att vi får upp ögonen för en viss produkt eller ett visst varumärke. Om tillräckligt många sedan gillar den och talar om det för sina vänner så kommer det att motivera investeringen. Om vi däremot inte gillar produkten kommer vi naturligtvis inte att köpa den igen. Den som tror det idiotförklarar människan. Alla undersökningar pekar på att vi är extremt kritiska mot reklamen, och är fullt medvetna om vems intressen som talar. Det räcker liksom inte att döpa sin ö till Grönland för att få soldyrkande och blomsterintresserade turister att flockas. Och hur mycket reklam man än gör för hundmat kommer få som inte har hund att köpa den.

Men denna uppmärksamhet är livsnödvändig för nya konkurrenter och nya lanseringar. Hur ska vi få kunskap om att ett nytt företag har startats eller att en ny produkt finns om de inte gör reklam för sig? En värld utan reklam skulle ha betydligt mer konservativa konsumtionsmönster. Vi skulle i högre utsträckning hålla oss till de produkter och tekniker som vi redan känner till. Reklam gör att vi uppmärksammar nyheter och testar sådant vi aldrig skulle ha prövat på, eller gör det i ett tidigare skede än vi annars hade gjort.

Det är bra av två skäl. Det ena är att vi då skaffar oss bredare erfarenhet av det utbud som redan finns, och lär oss mer om det vi är intresserade av. Även i extremfallet där marknadsandelarna är exakt desamma efter några reklamkampanjer kan det innebära en förbättring. Säg att du har en italiensk och en thailändsk restaurang i kvarteret, och att de har hälften av lunchmarknaden var. Först gör italienaren reklam och når på så vis upp till en 75-procentig marknadsandel. Men så svarar thailändaren med en egen kampanj och får tillbaka 50/50-situationen. Har inte kampanjerna varit ett rent slöseri med resurser? Inte alls. Dels gör den intensifierade konkurrensen att restaurangerna nu förbättrar sitt utbud för att locka till sig och behålla kunder. Dels är det inte längre samma personer som döljer sig bakom 50/50-statistiken. De kunder som var missnöjda med italienaren har fått upp ögonen för thailändaren och har börjat äta där, och vice versa. De fasta marknadsandelarna döljer alltså att kunderna efter kampanjerna tycker att de äter godare mat.

Det andra skälet är att reklamen får oss att prova nya varor, annorlunda tjänster och modern teknik. Det gör att nylanseringar snabbare kan nå en bred publik än om man hade varit tvungen att förlita sig på att ryktet sakta men säkert skulle sprida sig om någon bra produkt någonstans. På det viset bidrar reklamen till den kreativa förstörelsen i ekonomin. Det är därför reklamen, trots kostnaderna för den, paradoxalt nog på sikt driver ned priset på produkter. Bara snabbheten i sig gör många investeringar möjliga. Det kostar mycket att satsa på forskning och utveckling för att ta fram nya produkter. Även om en produkt skulle kunna slå på massmarknaden skulle många företag inte kunna finansiera investeringen om de tvingades vänta med att få igen satsade pengar tills ryktet spritt sig om att det var en strålande produkt. Investeringarna skulle då utebli.

Hur skulle företagen annars få ut information om de senaste sätten att hantera munsår, fotsvamp eller mensbesvär? Det är sällan några populära samtalsämnen vid familjemiddagen. Som den liberale debattören Mattias Svensson har konstaterat kan det verka lite fånigt att alla tjejer som har mens verkar så pigga och lyckliga över det i reklamen, och att det finns en sån stor mängd likartade alternativ. Men det är just den mängden alternativ, och reklamen för varje innovation på området, som har skapat produktutveckling. I början av 1970-talet kom den självhäftande tekniken och på bara ett par decennier har centimetertjocka och luddande trosskydd blivit millimetertunna, luktreducerande och färg- och formanpassade, utan att kosta mer. Och nu säljs tamponger som är preparerade så att de motverkar infektioner i underlivet. Informationen om varje innovation på området har man fått diskret medan man sitter och väntar på väderleksrapporten.

Reklamen kan naturligtvis vara slöseri. Men det är först och främst en investering i en viss produkt eller tjänst. Slöseri blir det först om produkten inte går hem, och det därför medför större kostnader än konsumenterna är villiga att betala för. Om de är villiga att betala för det så har det tvärtom varit en lyckad investering. Men det kan man inte veta på förhand, utan det krävs just en konkurrensprocess för att ta reda på det. Reklamen blir därför också en investering i ökad konkurrens i hela ekonomin. Varför skulle annars även konsumentkooperativ göra reklam? Om reklamen var liktydig med slöseri blir det svårt att förklara varför samhällen utan reklam har slösat mer. Sovjetiska ekonomer räknade ut att deras fabriker behövde 50 procent mer material och mer än dubbelt så mycket energi för att framställa en viss mängd jämfört med amerikanska företag. Men de var inte utsatta för konkurrens från mer effektiva uppstickare, så de behövde inte hushålla med resurserna.

Ofta kritiseras reklamen för att spela på våra fördomar. Och visst är det så i hög utsträckning. Reklamen spelar på vad vi tycker är häftigt, humoristiskt och löjligt. Men det bästa är att den bara är ute efter våra pengar, inte efter våra själar. Den vill tvärtom få våra själar att känna sig som hemma. Det innebär att reklamen historiskt också i många fall har fungerat frigörande, eftersom många minoriteter som majoritetssamhället har diskriminerat samtidigt har representerat viktig köpkraft, som företag inte har kunnat bortse från. Och om några företag har bortsett från vissa grupper har andra kunnat tjäna desto mer på att vända sig direkt till just dem. Reklamen har t ex gjort etniska och sexuella minoriteter synliga i samhället på ett sätt som har utmanat fördomar. Plötsligt har det lönat sig att göra produkter och tidningar som lockar till sig osynliggjorda och försummade grupper. Det var motståndare till kapitalism och globalisering som gjorde No Logo till ett slagord. Men nu finns också Logo – en nystartad amerikansk kabel-TV-kanal som riktar sig specifikt till homosexuella.

Återigen: Varför ska samhället lägga ut så många miljarder på reklam när produkterna ändå är vad de är? Varför inte spara in de pengarna och bara köpa de produkter vi tycker är bäst och billigast? Jo, det skulle ju vara fiffigt och ekonomiskt. Det enda som skulle behövas för att lyckas med det är att vi uppfinner något sätt att hantera sökkostnader och garantier om att vi vänder oss till en seriös handlare. Vi skulle t ex behöva information om vad det finns för varor, och inte minst vilka nya varor som lanseras så att man vet om det finns anledning att överge den gamla vanliga, så att de etablerade inte slår sig till ro med sämre och dyrare produktion än nödvändigt. Och det skulle helst fungera så att de som har undersökt marknaden och sett att det finns störst potential för en viss produkt också investerar mer i att sprida den kunskapen. Ett sådant system råkas finnas. Det kallas reklam. Dessutom bör det finnas något slags rankningssystem som visar hur nöjda kunderna har varit, och som gör att företaget förlorar mycket om det inte håller vad det lovar. Ett sådant system finns. Varumärken."

(Min fetstil. Och så har jag utelämnat Johan Norbergs fotnoter. Vill du ha dem, skicka ett mail.)

Korka upp din macka!/Cork up your sandwich!

Utmaningen för Fjällbrynt inför hösten 2006 har varit att i större utsträckning få målgruppen att provsmaka Fjällbrynt, samt att öka försäljning av Fjällbrynt på tub.

Vi löste detta genom att ta fram en helt ny typ av kork till tuberna. Korkarna finns i butik och används som bas i marknadsföringen i olika media.

The challenge for Fjällbrynt for the coming season, autumn 2006, was to get the target customer to try the product and to focus on selling the tube pack. (Fjällbrynt also comes in the traditional box packaging). Our solution? We created a new kind of cap for the Fjällbrynt tube that comes with the tube in store. We based all advertising during the campaign on the new cap.

Läs mer på/For more info: http://www.fjallbrynt.nu/

Från vänster till höger: "Plattmacka", "Älsklingsmacka", "Kompismacka", "Morgonmacka" och "Duschmacka".

From left to right:
"Flatsandwich", "Darlingsandwich", "Friendsandwich", "Morningsandwich" and "Showersandwich".

Korkar_real

Below: a screenshot from one of the TVCs.

Korkar_tv


Kork_pres


Mackor_sprits


Ta några klunkar reklam

Här är en bra artikel från Dagens Handel om hur allt fler företag börjar att marknadsföra sig genom att ta fram ett eget vatten förpackat i en egen flaska - särskilt företag som har lika mycket att göra med vatten som en påse grus.

Aaglas190

Det intressanta med det hela tycker jag är att det vidgar reklambegreppet på ett synnerligen trevligt sätt. Det visar att "reklam" inte uteslutande är detsamma som reklam i traditionella medier såsom TV, dagspress och utomhus utan lika väl kan vara en flaska vatten eller en panna eller en gatubrunn eller något annat (även om vissa av dem kanske börjar bli lite tröttsamma). Tänk vad mycket bättre det kan bli om man ser det så. Och roligare.

En lektion i vad och hur / A lesson in what and how

När 1000 av världens smartaste människor samlades i Monterey på den årliga TED-konferensen i våras var en av föredragshållarna svensk. Han heter Hans Rosling och jobbar på Karolinska Institutet med att bl a levandegöra statistik om hälsa, befolkningsutveckling, inkomst, m m. Du kan se hans dragning här. Gör det. Den är 20 minuter lång och fantastisk.

Och vad har det med reklam att göra? En hel del. Den visar att ett bra innehåll blir ännu så mycket bättre när det presenteras på ett personligt, äkta sätt. Svengelskan och brytningen, kroppsspråket och engagemanget, den bibliotekariebruna tröjan och stripiga frisyren - allt bara bidrar till att göra kommunikationen intressant, underhållande och lätt att älska. Och visar att budskap är bäst när de kommer från hjärnan och levereras med hjärtat.

Hansrosling

When 1000 of the world's smartest people got together in Monterey for the yearly TED conference this spring one of the speakers was a Swede. His name is Hans Rosling and he works at Karolinska Institute in Stockholm with, among other things, animating statistics on health, population development, income, etc. You can see his presentation here. Please do. It's 20 minutes long and extraordinary.

And what has this got to do with advertisting? Quite a lot. It shows that good content becomes even better when it's presented in a personal, genuine way. The Swenglish and the accent, the body language and the commitment, the librarian maroon sweater and the lank hair - all of it contribues to making this piece of communication interesting, entertaining and easy to love. And proves that messages are best when originated in the brain and delivered from the heart.

What consumers are up to

Some entertaining/relaxing/impressive consumer generated content – a girl who took her picture every day for three years:

På Gröna Lund finns något för alla! (Fotograf Petrus Olsson) At the amusementpark Grona Lund, there is something for everyone!

Serie_a_i_miljo

Copy on small cornersigns:
Extreme (Ride) / The Dance palace (Dance palace)  < >  Love tunnel (Ride) / Jerry Williams (Rockstar)

Headline copy: Music, rides and other fun stuff. Check out the program at gronalund.com

Serie_b_i_miljo

Copy on small cornersigns:
The Funny house (Ride) / Tyrol (Bar)  < >  The Free fall (ride) / Hakan Hellstrom (rockstar)

Bugman!

Pacman med äkta AI (Animal Intelligent)! Här är en variant där man spelar mot riktiga insekter. Varje insekt styr ett spöke på skärmen. Läskigt.

Läs mer här: http://pong.hku.nl/~wim/bugman.htm

Game

Livet är ett spel

När Andreas var i Cannes i somras snappade han upp lite intressant input om spelvärlden från Proximity Worldwide. Till exempel att Halo 2 drog in två och en halv gånger så mycket pengar på lanseringsdagen som den film som dragit in mest pengar dag ett i världshistorien, Spiderman 2 (100 miljoner dollar jämfört med 40,4 miljoner dollar).

Men roligast var ändå Pacmanhattan, ett fint exempel på den senaste speltrenden ARG (Augmented Reality Games), där teknik, virtuell verklighet och verklig verklighet blandas för att skapa ett spel i stadsmiljö. När får vi se det i Stockholm? Göteborg? Malmö? Säffle?

Pacmanhattanmap  Pacamanhattanscreenshot

10-i-topp för...marknadsförare?

Guy Kawasaki är en f d "evangelist" på Apple, en framgångsrik entreprenör och numera riskkapitalist, och en person med mycket kloka tankar om en hel del som har med företagande och marknadsföring att göra. (Dessutom verkar han ha hur mycket energi som helst, att döma av hans högproduktiva blogg.)

Här håller han ett föredrag för en grupp entreprenörer om de tio viktigaste sakerna man ska tänka på om man vill skapa ett framgångsrikt företag. Men på många sätt gäller det lika mycket hur man blir en duktig marknadsförare. Och dessutom är det rätt kul. Så ta gärna en titt, oavsett skäl.En smart fransman / A clever Frenchman

Rapaille

Några utdrag ur en intressant intervju med psykiatikern och marknadsundersökaren Clotaire Rapaille, från amerikanska PBS:

A few excerpts from an interesting interview with psychiatrist and market researcher Clotaire Rapaille, from PBS:

"One of my discoveries was that in order to create the first imprint of a word -- when you learn a word, whatever it is, 'coffee', 'love', 'mother', there is always a first time. There's a first time to learn everything. The first time you understand, you imprint the meaning of this word; you create a mental connection that you're going to keep using the rest of your life. And to create this mental connection, you need some emotions. Without emotion, there is no production of neurotransmitters in the brain, and you don't create the connection. So actually every word has a mental highway. I call that a code, an unconscious code in the brain."

"Now, my experience is that most of the time, people have no idea why they're doing what they're doing. They have no idea, so they're going to try to make up something that makes sense. Why do you need a Hummer to go shopping? 'Well, you see, because in case there is a snowstorm.' No. Why [do] you buy four wheel drive? 'Well, you know, in case I need to go off-road.' Well, you live in Manhattan; why do you need four wheel drive in Manhattan? 'Well, you know, sometime[s] I go out, and I go -- ' You don't need to be a rocket scientist to understand that this is disconnected. This is nothing to do with what the real reason is for people to do what they do."

"It's absolutely crucial for anybody in communication -- and that could be journalists, TV, media, all of it, or marketing people -- if you want to appeal to people, it's absolutely crucial to understand what I call the reptilian hot button. If you don't have a reptilian hot button, then you have to deal with the cortex; you have to work on price issues and stuff like that."

"In the kind of communication I'm developing and using, with 50 of the Fortune 100 companies who are my clients, almost full time, it is not enough to give a cortex message. 'Buy my product because it's 10 percent cheaper': That's cortex. Well, if the other is 15 percent cheaper, I move to the others. You don't buy loyalty with percentages. That is key. It's not a question of numbers; it's the first reptilian reaction."

6 trender som håller på att förändra världen

Globe

Ur julinumret av Wired:

1. People power

I den första industriella revolutionen ersattes muskelkraft med ånga. I den andra skapade Henry Ford det löpande bandet. Sedan kom kislet och informationsåldern. Nu arbetar arméer av amatörer gratis i "the Age of Peer Production". Wikipedia, Flickr, Second Life, clicktrails på Amazon och Netflix, 80 miljoner MySpace-sidor, 40 miljoner bloggare, osv – allt skapat i en nästan helt icke-monetär ekonomi med stridsropen att passion är viktigare än erfarenhet, att talang existerar även utanför Hollywood och att vi alla kan något som är intressant för någon någonstans.

2. Video unlimited

När som helst, var som helst, i vilket format som helst och på vilken skärm som helst – det finns alltid något att titta på. Nya avsnitt av TV-serier läggs ut på nätet direkt efter att de visats, webbinnehåll kompletterar det som visas på TV, video i iPoden, TV-kommer till mobilen. Det är bara början. Och till skillnad från förra gången det pratades friskt om "konvergens" så finns det faktiskt pengar att tjäna denna gång. NBC Universal har t ex redan dragit in 300 miljoner dollar på digitalvideo och ser att det inte kannibaliserar på deras traditionella kanaler utan snarare expanderar tittarskaran.

3. Personalize it

Att kunna anpassa köp och upplevelser till sig själv har länge varit en självklarhet på nätet men börjar alltmer sprida sig även till den "verkliga" världen. Puma, Nike och Adidas erbjuder skräddarsydda skor, och hos Land's End gör kunden en virtuell modell av jeansen som sedan produceras (och det finns många, många exempel till). En av de senaste branscherna att anamma personaliseringstrenden är läkemedel. Det faktum att 90% av alla läkemedel bara fungerar på 30-50% av alla människor öppnar tillsammans med ständiga framsteg inom DNA-teknik upp möjligheterna för skräddarsydda läkemedel som både fungerar bättre och blir billigare.

4. Carbon killers

Från att ha betraktat miljöhänsyn som ett nödvändigt ont börjar allt fler företag se det som en affärsmöjlighet. Och det är inga småskuttar heller. FedEx har börjat köra med hybridfordon, Toyota har en hit i Prius, BP satsar miljarder på alternativa energikällor och GE ägnar halva sina F&U-budget åt miljötekniskt utvecklingsarbete – bl a för att ta fram takpannor som fungerar som solceller och vattenreningssystem som effektiviserar vattenanvändningen i städer. Vi går en koldioxidreducerande framtid till mötes och "going green is good for business".

5. Buy it now

Den gamla tidens F&U med egna forskningsavdelningar ersätts alltmer, eller åtminstone lever sida vid sida med, en enklare och snabbare form av innovation: att köpa upp den. eBay köpte Skype, News Corp köpte MySpace, Google och Yahoo köper småföretag i parti och minut för att flytta fram sina positioner. "Think of it as R&D through M&A."

6. All-access economy

Stängda system är döda, öppna system är den nya standarden. Och även om det förstås är nätet som visar vägen behöver det inte stanna där. Hong Kong-företaget Li & Fung utnyttjar den ökande frihandeln till att koppla ihop globala varumärken med tillverkare och leverantörer utomlands – och drar in 7 miljarder dollar på kuppen.

Åkestam Holst, the quick version

Below you will find some examples of our work.


The Swedish Peace and Arbitration Society ”Singing Sailor”


IKEA, ”Wedding Online”


Swedavia ”Charity Arcade”


Audi ”The Swedish Snow Rescuers”


ATG, ”Vinnie”


Apotek Hjärtat, ”Blowing in The Wind”


Pause Ljud & Bild, ”Pause Speakers Cards”


Pressbyrån, ”The Gay Bureau”


Swedavia, ”The Local’s Guide”


IKEA, ”Nightwalkers”


Swebus, ”The Train Switch”


Pause Ljud & Bild, ”CataCombo Sound System”


Pressbyrån, ”The Hot Stamp”


Posten, ”The Parcel Memory”


IKEA, ”Say it With A Bed”


Pause Ljud & Bild, ”Stockholm House Equalizer”


Folksam, ”Parachuting Cats”


Pepsi, "The Sound of Football"


Pause Ljud & Bild, "The Heist"


Posten, "Sweden's Safest Hands"


Audi, "Audi quattro loves snow"


ATG, "The Rush"


Swebus, "Swebus Jackpot"


Posten, "Voice Letter"


Pause Ljud & Bild, "Santa Pause"


Carlsberg/Festis, "Unbore Grandpa Banner"


Carlsberg, "Unbottle Yourself"


Posten, "Living Christmas Cards"


Pause Ljud & Bild, "The Human Jukebox"


Posten, "The Sound of Green"


Carlsberg, "Xide Mood"


Felix, "I Eat Ketchup With Everything Except Pancakes"


Posten, "Happiness by The Metre"


Playground, "Play For Sale"


Stockholm Pride Festival, ”How Hetero?”


Playground, "The Big Mosquito Party"


Rädda Barnen, "Picture Protect"


Pressbyrån, "Name Change"


Posten, "Forever Young"


Stockholm Pride "How Hetero"


Posten, "Stefan the Swopper"


Playground, "Sleepless at Playground"


Puma Football, "Vspeed Boots"


Playground, "Hatch an Egg"


Norrlands Guld, "The Beer Lable Jeans"

Ny kund? / New client?

Om du är intresserad av att få en utförligare presentation av byrån, bli bjuden på lunch och rentav testa oss i ett projekt eller bli kund hos Åkestam Holst, skriv en rad till Kjell Månsson på kjell.mansson@akestamholst.se. Du kan också ringa honom på 08-14 11 11.

If you're interested in getting a more in-depth presentation of the agency, get together and perhaps even test drive us on a project or become a client at Åkestam Holst, write to Kenneth Adenskog, kenneth.adenskog@akestamholst.se. Or call him at +46-8-14 11 11.

Kontakta oss via mail / Contact us by email

Om du är intresserad av att kanske bli kund eller få en presentation av byrån, skriv till Kjell Månsson på kjell.mansson@akestamholst.se

Om du vill söka jobb hos oss, skriv till work@akestamholst.se

Om du är student och t ex vill söka praktik, skriv till student@akestamholst.se

För övriga frågor skriv till reception@akestamholst.se


If you're interested in becoming a client or getting an agency presentation, write to Kenneth Adenskog at kenneth.adenskog@akestamholst.se

If you want to apply for a position with us, write to work@akestamholst.se

If you're a student and for instance would like to apply for an internship, write to student@akestamholst.se

For everything else write to reception@akestamholst.se

Keep it simple

For the last nine consecutive years - 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010 - Åkestam Holst has been voted one of Sweden’s best advertising agencies in a survey by research firm Regi and business daily Dagens Industri. The survey is conducted among those who ought to know: agency clients themselves. A streak of ranks 3rd, 1st, 1st, 2nd, 1st, 1st, 2nd, 1st and 1st is in a class of its own among Swedish ad agencies.

This sort of acknowledgement confirms our aspiration since founding the agency in 1998. We want to build strong relationships with clients who share our belief and faith in the power and possibilities of alternative communication solutions; What you say is important. How you say it is crucial.

On the international scene we have been awarded both in Cannes Lions (Gold and Bronze in 2006, Gold in 2008, Gold in 2009) and Eurobest (best Swedish agency in 2004 and 2008). From 2004 to 2006 we were the global lead agency for Puma Football leading up to the World Cup in Germany. Since then, a long list of domestic clients, big and small, have added their names to our roster and entrusted us with creating their advertising.

How is it possible for a relatively small ad agency like us be esteemed by clients, creatively respected within the international industry and chosen as a partner by a fast growing global brand all at once?

We believe it all comes down to a few simple things. We are uncomplicated. We keep our promises. We are blatantly driven by results and love measuring the effects of our work. We have since long abandoned the artificial and old-fashioned division between traditional and digital or between brand building and purchase-promoting advertising. Many agencies talk about ”integrated communications” and set up international consulting houses with fancy names. We talk less, but do more. From day one we have been working media-neutrally. We mix ad people with event experts, spice it up with web creatives and graphical designers, get our clients involved in the teams and listen carefully with our ears firmly planted to the heart of the consumer.

Does it sound messy? Don’t worry. We have formalised our way of working in a transparent step-by-step process that generates a communications platform which guides communication activities in all channels and disciplines. By means of the platform all communication can head in the same direction, regardless of whether it’s advertising, PR, design, promotion, information, web activities or events.

Does it sound expensive? Relax. Åkestam Holst has has been voted the ad agency in Sweden which delivers the greatest value for money two years in a row.

At our offices on Kungsgatan 5 in Stockholm we handle most productions under one roof. Apart from the advertising agency you will also find our sister companies here: event agency Studio Noc and promotion agency PROMENAD as well as our design department Bold. In close – mental if not physical – vicinity of the agency we have an extensive network of specialists within a range of disciplines.

Does it sound interesting? Good. You are more than welcome to get in touch with us at any time. We’d love to have more clients along for the ride. You can reach us by phone +46-8-14 11 11 (ask for our new business director). For an agency presentation in writing, just drop us an e-mail. If you'd like to see a list of our staff, click here. And if you want to see some of our work, click here.

Håll det enkelt

Åkestam Holst har tio gånger sedan 2003 utsetts till en av Sveriges bästa reklambyråer av undersökningsföretaget Regi och tidningen Dagens Industri. Mätningen görs bland dem som borde veta: byråernas kunder. Sex gånger har Åkestam Holst rankats som nummer ett, de övriga fyra som nummer två eller tre.

Utmärkelserna bekräftar byråns ambition sedan starten 1998. Vi vill bygga starka relationer med uppdragsgivare som delar vår tro och övertygelse om kommunikationens kraft och möjligheter; Vad man säger är viktigt. Hur man säger det är livsavgörande.

Internationellt har byrån prisats mångfalt med bland annat tjugotalet Cannes-lejon, som trängs med de lokala Guldäggen i den allt annat än välordnade prishyllan. Våren 2010 korade brittiska The Won Report Åkestam Holst till världens 5:e bästa digitala reklambyrå. Och 2012 utsågs byrån till ”International Small Agency of the Year” av amerikanska Advertising Age (begreppet ”small agency” betyder i det sammanhanget byråer med under 150 anställda). Överlägset flest nomineringar i effekttävlingen 100-wattaren de senaste fem åren, 2009-2013 (34 nomineringar för 15 olika uppdragsgivare) fullbordar bilden av en byrå som levererar resultat med kreativiteten som knivskarpt vapen.

Hur kan en reklambyrå vara både mest uppskattad bland reklamköpare, respekterad bland kolleger och prisad internationellt?

Vi tror att det handlar om några enkla omständigheter. Vi är okomplicerade att jobba med. Vi håller vad vi lovar. Vi är nyfikna på nya tekniker. Vi är hängivet resultatorienterade och älskar att mäta och följa upp våra insatser. Dessutom har vi för länge sedan skippat uppdelningen mellan digitalt och analogt och mellan varumärkesbyggande och köputlösande reklam. Många pratar om "integrerad kommunikation" och bygger multinationella konsulthus med stiliga namn. Vi pratar nog mindre, men vi gör mer.

Vi blandar reklamare med affärsstrateger och eventexperter, kryddar med webbproducenter och grafiska designers, plockar in kunderna i arbetsgrupperna och lyssnar noga med örat mot konsumenternas hjärtan. Det sista betyder att vi genom ett eget verktyg ”TRAX” genomför drivkraftsanalyser som mäter vilka associationer till varumärket som faktiskt driver volym- och/eller prispremie. Vi säkerställer helt enkelt på ett systematiskt sätt att reklamen gör det jobb den ska göra.

Låter det rörigt? Ingen fara. Vår arbetsmetod är formaliserad enligt en tydlig steg-för-steg-process som resulterar i en kommunikationsplattform, vilken leder kommunikationsarbetet i alla kanaler och discipliner. Med stöd av plattformen kan all kommunikation dra åt samma håll, oavsett om det handlar om reklam, PR, design, promotion, information, webb eller events.

Låter det dyrt? Bara lugn. Åkestam Holst har två gånger utsetts till den reklambyrå i Sverige som levererar störst "value-for-money".

Sedan januari 2014 ingår Åkestam Holst i NOA, en nordisk familj av kommunikations-, design- och teknologibyråer. Vi har själva varit med och tagit initiativ till nätverket eftersom vi dels vill kunna erbjuda ett ännu bredare spektra av kompetenser och dels inte kunde förstå varför multinationella byrånätverk ska ha ensamrätt på att täcka Skandinavien. På Kungsgatan 5 i Stockholm finns förutom reklambyrån också Studio Noc (Brand Experience), PROMENAD (Retail), Bold (strategi/design) och dotterbolaget Studion (produktion). I NOA-familjen ingår från start också Great Works, Making Waves och &Co.

Låter det intressant? Fint, du är välkommen att höra av dig när som helst. Vi ser gärna att fler uppdragsgivare är med oss på resan. Du når oss på telefon 08-14 11 11 (fråga efter någon av: Kenneth Adenskog eller Jacob Stjärne. För en skriftlig byråpresentation skicka ett mail. Och vill du se några av våra jobb, klicka här.

Vi som jobbar här / Our peopleÅkestam Holst

fornamn.efternamn@akestamholst.se
firstname.lastname@akestamholst.seAdam
Adam ReuterskiöldCopywriter / Copywriter


AgnetaO
Agneta OppenheimProduktionsledare / Account Manager


Alex
Alex HallgrenIT-ansvarig / IT

alexp
Alex PichaDigital Producent / Digital Producer


Åke
Anders LidzellCopywriter / Copywriter


Adam
Andreas UlleniusCreative Director / Creative Director


Åke
Anna AdolfssonProjektledare / Account Director


annaF
Anna ForsbergFormgivare / Graphic Designer


Anne
Anna LundeborgDigital Strateg / Digital Strategist


Åke
Anna NauckhoffDigital Producent / Digital Producer


Anna_n
Anna NolendorfsProduktionsledare / Account Manager


Åke
Anna SvenssonProduktionsledare / Account Manager


Anne
Barbro HerrmannReception / Reception


Bella
Bella LagerquistProduktionsledare / Account Manager


Åke
Ben ZargesIT / IT


Camilla
Camilla OlaussonReception / Reception


Åke
Cecilia Flygt HögbergCopywriter / Copywriter

alexp
Daniel SmedforsProjektledare / Account Director


Åke
Desiré EngtrömCopywriter / Copywriter


JohanL
Elias AwadaFormgivare / Graphic Designer


Åke
Emelie LundinArt Director / Art Director


Åke
Emily BjernerCopywriter / Copywriter

alexp
Eric KarlssonMotion Designer / Motion Designer


Åke
Erik NordenankarArt Director / Art Director


Åke
Erik StrömArt Director / Art Director

alexp
Eva WallmarkArt Director / Art Director


Åke
Kalle PeterzWebbutvecklare / Web Developer


JohanL
Felicia JensenCopywriter / Copywriter


Filip
Filip LaurentCopywriter / Copywriter


Fredrik
Fredrik BurmanProjektledare / Account Director


Fredrik
Fredrik JosefssonArt Director / Art Director

alexp
Frida DetterProduktionsledare / Account Manager


Goran
Göran ÅkestamCopywriter / Copywriter


Hanna
Hanna BjörkCreative Director / Creative Director


Åke
Hanna MeijerArt Director / Art Director


HenrikA
Henrik AdenskogPatent Director / Account Director


Åke
Henrik SjödinPlanner / Planner


Ikka
Ikka NorbergProduktionsledare / Account Manager


HenrikA
Jacob StjärneProjektledare / Account Director


Fredrik
Jennie StrinnhedProduktionsledare / Account Manager


JensB
Jens BromanFormgivare / Graphic Designer


Åke
Jens SjöbergWebbdesigner/ Web Designer


Åke
Jeremy PhangArt Director / Art Director


Jerker
Jerker WintherPlanner / Planner


Jesper_h
Jesper HolstArt Director / Art Director


Jessica
Jessica SöderProduktionsledare / Account Manager


Åke
Johan EklundDigital Producent / Digital Producer


JohanL
Johan LandinArt Director / Art Director


JohanL
Johan WahlbergInnovative Producer / Innovative Producer


JohanL
Johan ÖstlundProjektledare / Projektledare

alexp
Julia SebestenyCopywriter / Copywriter


AgnetaO
Kajsa JakobsenProduktionsledare / Account Manager


JohanL
Kalle ÅkestamCopywriter / Copywriter


KatarinaJ
Katarina JohanssonProduktionsledare / Account Manager


Kenneth
Kenneth AdenskogProjektledare / Account Director


Kjell
Kjell MånssonProjektledare / Account Director


Lars_b
Lars BaecklundArt Director / Art Director


leilae
Leila WidgrenByråproducent / Agency Producer


Linda
Linda BemingFormgivare / Graphic Designer


Åke
Lisa AdamssonPlanner / Planner


LottaL
Lotta LindeProduktionsledare / Account Manager


Lottap
Lotta PerssonFormgivare / Graphic Designer


Åke
Maja HerminFormgivare / Graphic Designer

alexp
Marcus LundvallAteljéassistent / Studio Assistant


MarieH2
Marie HöglinProduktionsledare / Account Manager


Mariette
Mariette GlodeckCopywriter / Copywriter


Mark
Mark ArdeliusCopywriter / Copywriter


MatsG
Mats GadestamArt Director / Art Director

alexp
Michal SitkiewiczArt Director / Art Director


Åke
Mimmi MorénProduktionsledare / Account Manager


JohanL
Mirja HjelmProduktionsledare / Account Manager


NisseA
Nisse AxmanMotion Director / Motion Director


Olov
Olov ÖqvistFormgivare / Graphic Designer


Åke
Pellen WeglerFlash Animator / Flash Animator


PetraA
Petra AlbrektsonArt Director / Art Director


Åke
Petter HernmarckArt Director / Art Director

alexp
Rickard BeskowCopywriter / Copywriter


Åke
Sara BellafestaFormgivare / Graphic Designer


SaraC
Sara ClewemarProjektledare / Account Director


Åke
Sofia SwedenborgWebbproducent / Interactive Producer

alexp
Simon StefanssonPlanner / Planner


Anders
Tom HedströmProjektledare / Account Director


YvanA
Torbjörn KrantzFormgivare / Graphic Designer


ahlekzF
Ahlekz ForsbergByråracka / Agency Mut


nacho
Nacho StjärneByråracka / Agency Mut

Åkestam Holst Promenad
fornamn.efternamn@akestamholstpromenad.se
firstname.lastname@akestamholstpromenad.seAnne
Anders ByströmCopywriter / Copywriter


Anne
Annika TrangiusArt Director / Art Director


Anne
Caroline WetterholmProjektledare / Account Director


Anne
Erika SvenssonArt Director / Art Director


Anne
Johan TiveliusCopywriter / Copywriter


Anne
Linda RosenbergProduktionsledare / Account Manager


Anne
Linn SvenssonCopywriter / Copywriter


Magnush
Magnus HambergProjektledare / Account Director


Åke
Malin ChristiernssonProduktionsledare / Account Manager


Åke
Navid ZanjaniPlanner / Planner


SofiaJ
Sofia JacksonProduktionsledare / Account Manager


Åke
Tobias TolvanenArt Director / Art Director


WilhelminaG
Wilhelmina GabrieleCopywriter / Copywriter


HugoJ
Hugo JacksonByråracka / Agency Mut

BOLD
cf@boldstockholm.se
oskar@boldstockholm.se”A”nette
Amanda LiljenäsAccount Manager


annak
Anna KlingsporAccount Director


”A”nette
Anette HildebrandtAccount Manager


Carl-Fredrik
Carl-Fredrik af SandebergBrand Strategist


”A”nette
Dan BunnskogDesigner


”A”nette
Emma Andersson GlaasAccount Manager


”A”nette
Fredrika DoréSenior Designer


”A”nette
Gaioo PhunwutDesigner


”A”nette
Johan HammarströmDesigner


Johannah
Johanna HibbsBrand Strategist


”A”nette
Lina Drott HernmarckAccount Director


”A”nette
Marcus GärdeSenior Designer


”A”nette
Marte AlvfalkChief Growth Officer


Martin
Martin RingholmDesigner


”Nick”_web
Nick GreeningSenior Designer


oscars
Oscar SöderbergJunior Designer


Oskar_L
Oskar LübeckCreative Director


patrikk
Patrik KarlssonPlanner


Åke
Richard FeldéusDesigner


Carl-Fredrik
Tatjana DubovinaJunior Designer


yvonne
Yvonne RietzAccount Manager

Studion at Åkestam Holst
fornamn@studion.akestamholst.se
fornamn@studion.akestamholst.se
Alexia RahmProduktionsledare / Account Manager


JohanL
Elisabeth KjällFormgivare / Graphic DesignerJosefin de LavalProduktionsledare / Account Manager


JohanL
Niklas AnderssonArt Director / Art Director


JohanL
Per AlhbeckCopywriter / CopywriterTheresa-Lee ZonarsFormgivare / Graphic Designer

Studio Noc
fornamn@studionoc.com
firstname@studionoc.com


Dev
Amy Rudbäck

Ave
Ave Rahnik

Dev
Dev Malhotra

Erik
Erik Rune


Jesper_k
Jesper Kjaergaard

Ave
Jonny Jansson

Jesper_k
Hanna Fred Ekman

Jesper_k
Monica Karlsson


spike
Spike KjaergaardByråracka / Agency Mut

Uppdragsgivare / Clients

Aleris

Om du blir sjuk eller ska hälsa på en kär farmor som inte längre klarar sig själv är det troligt att du också möter Aleris. Det är ett privat vårdföretag verksamt inom sjukvård, äldreomsorg och psykiatri. Deras 7000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark arbetar varje dag med att göra skillnad i livets alla skeden. Aleris skiljer sig från andra vårdbolag genom att utgå från hela människan och se till det friska för att väcka framtidstro. Omtänksamhet och personligt bemötande ska färga varje möte. Aleris bildades 2005 och ägs av det svenska investmentföretaget Investor.  

Apotek Hjärtat

Våren 2009 beslöt riksdagen att gamla statliga Apoteket inte längre skulle vara ensamt apoteksföretag i Sverige. Ungefär två tredjedelar av landets omkring 950 apotek säljs och nya företag får chansen. Störst av dessa blir Apotek Hjärtat med 208 apoteket väl spridda över landet. Åkestam Holsts uppgift blir att hjälpa dem att vinna kundernas hjärtan.

In the spring of 2009, the Swedish parliament decided that old state-owned pharmacy (Apoteket), would no longer be the exclusive pharmacy company in Sweden. Approximately two thirds of Sweden’s pharmacies are acquired by different companies. With it’s 208 pharmacies, Apotek Hjärtat will form the largest pharmacy retail chain all over Sweden. Åkestam Holst have been assigned as lead agency.

ATG

Varje år spelar cirka 2 000 000 svenskar på hästar. I grund och botten handlar det om att pricka in vinnaren i ett eller flera lopp. Varje dag är det en ny chans att uppleva spänningen och nerven i sporten. Flaggskeppet heter V75 där de allra bästa hästarna springer och det är också V75 som kommer att vara avsändaren när vi nu tillsammans med ATG kommer att visa upp ett delvis nytt ansikte.

För trots framgången på den svenska spelmarknaden så finns det orosmoln på himlen. Alltfler aktörer och ”nya” spel som Poker på nätet stjäl uppmärksamhet från oss. Detta ställer högre krav på en tydlighet och relevans i kommunikationen. Genom att tydligare visa på kopplingen till sporten som ger spänningen i spelet hoppas vi kunna särskilja Spel på hästar som ett mer spännande alternativ för de som spelar idag men även för morgondagens spelare. Resultatet av vårt gemensamma arbete och ATG:s nya ansikte kommer att synas i medierna under vintern.

In Sweden, every year, some 2 000 000 people bet on horses. What it's really about is to pick the winner in 1 or more races and every day means a new chance to experience the nerve and excitement that the races provide. But not everything is hunky dory. Besides the "old" competitors new "players" like Poker and net-based Casinos steal attention from us. This means that our communication needs to be even more distinct and relevant. By emphasizing the connection between the explosiveness in the horses and the excitement that the races bring to the betting experience we hope to distinguish "Betting on horses" as a more exciting alternative to today’s as well as tomorrows gamblers/players. The result of our mutual work can be seen some time this winter.

Audi

Audi grundades i Tyskland redan 1909 och har alltså mer än 100 års erfarenhet av att bygga bilar. Som alla vet är det ett tyskt bilmärke som gör prestigebilar av högsta kvalitet. I början av 80-talet började Audi en resa från att ha varit en ordinär biltillverkare till steget upp i premiumklassen och började på allvar tävla med prestigemärkena Mercedes-Benz och BMW. Milstolpen är den revolutionerande Audi quattro en fyrhjulsdriven sportbil med stora framgångar i rally och quattro kom att bli synonymt med Audi och framgångsrik fyrhjulsdrift. Audi har fortsatt på den inslagna vägen med prestigebilar och har lyckats ta en topp-position när det gäller teknik och kvalitet. Men Vorsprung durch Technik är inte bara en slogan – det är en bakomliggande filosofi som omfattar allt Audi gör. Nu har Audi valt oss som huvudbyrå för den Svenska marknaden och vårt uppdrag är att lyfta Audis reklam ytterligare en nivå.

As everyone knows, Audi is a premium automobile manufacturer from Germany. It was founded in 1909, giving them more than 100 years of experience in the business. In the early 80’s they began a journey from the standard segment that eventually ended up in a serious competition against the German automakers Mercedes-Benz and BMW. A key milestone for Audi is the revolutionary Audi quattro, an all-wheel drive car with great success in rallying, making the brand associated with advanced technology and quality cars. But the Vorsprung durch Technik is not just a tagline – it’s an integral part of Audi’s philosophy. Åkestam Holst has been assigned as lead agency with the mission to take the Audi brand an extra level.

Bregott

Bregotts goda smak kommer från dess naturliga ingredienser; smör, rapsolja och en nypa salt. Bregotts goda varumärke kommer från Bregottfabriken och det är en stor ära för oss att nu när konceptet inom ett par år firar 20 år få överta ett av Sveriges mest respekterade varumärken (Bregottfabriken uppfanns 1995 av reklambyrån Stenström som har vårdat det väl under alla år). Bregott skapades 1969 och var under 80-talet marknadsledande. När lättmargarinet kom uppstod ett hack på försäljningskurvan men i början av 90-talet blev Bregott på nytt marknadsledande. Det naturliga segrade åter. Idag finns Bregott även i smaker som havssalt och Bregott mindre.

Carnegie

Carnegie är ett av Sveriges mest anrika varumärken, med en 200-årig historia av bland annat porterproduktion, timmerexport och fastighetsförvaltning. Med kommunikation hjälper vi idag ett fokuserat och renodlat Carnegie att stärka sin ställning som den den ledande oberoende investmentbanken i Norden. Under 2012 har vi etablerat ett nytt kommunikationskoncept där vi generöst bjuder på Carnegies kunskap i en serie annonser, aktiviteter och möten.

Ekströms

Ekströms is an old brand with a distinguished heritage, founded 1848. By then the mustache-wax was the best-seller. The debut in the food industry was in 1875 when Ekstrom baking powder was a success and the brand became known outside Örebro. Quite a bit has happened since then. Today the brand is a part on the time spent with your family. The moment when everybody is gathered to enjoy a waffles with jam and cream, apple pie with vanilla sauce or blueberry soup. Out mission is to celebrate this moment and make it more relevant and important in today’s families. s.

Felix

Det finns inget leverantörsvarumärke i mataffären som är lika utbrett som Felix. Som spänner över lika många kategorier. Som är en naturlig del av lika många maträtter. Men som ändå lever ett liv lite i skymundan. För trots det enorma sortimentet har de flesta människor bara en relation till 2-3 Felix-produkter. Det är en av utmaningarna som vi tillsammans ska ta oss an, och på så vis skapa större synergieffekter i Felix marknadsföring. Vägen dit är bl a att fylla modervarumärket med större mening och visa att Felix är ett varumärke som är stolt över att vara fast rotat i vardagen. För hur man än vänder och vrider på det är det ju vardagen som är livet – eller åtminstone fem sjundedelar av det. Uppdraget är nytt sedan 2008.

No other supplier's brand in a Swedish grocery store is as omnipresent as Felix. No other exists in as many categories. No other is a natural part of as many dishes. And yet it leads a somewhat anonymous existence. Because despite of the brand's huge range of products, most people have a relationship with only 2 or 3 of them. This is one of the challenges we are taking on, in order to create more powerful synergies in Felix' marketing. The way to do it is, among other things, to fill the master brand with greater meaning and show that Felix is a brand that is proud to be firmly rooted in everyday life. After all, everyday is life – or at least five sevenths of it. Felix joined the agency as a client in 2008.

Folksam

Historien bleknar snabbt. Att det för bara hundra år sedan, i början av nittonhundratalet, var i praktiken omöjligt för människor utan förmögenhet att försäkra hus, hem eller sina liv förefaller osannolikt. Men sådan var verkligheten, långt innan Ikea och H&M upptäckte värdet och vikten av den vanliga människan som kund. 1908 bildades så den ömsesidiga brandförsäkringsföreningen “Samarbete” och sex år senare “Folket”, som erbjöd livförsäkringar. Båda ägdes av sina försäkringstagare med idén om gemensamt ansvar och Ingen behövde vara rik för att teckna en försäkring. Därmed var isen bruten och många är de finansaktörer som sedan dess har försökt tjäna en hacka på människors behov av trygghet. Både “Samarbete” och “Folket” finns kvar, sedan 1946 under det gemensamma namnet Folksam. Det som är sig likt är idén om att det är kunderna som själva ska äga sitt försäkringsbolag, inte anonyma finanshus eller ansiktslösa kapitalägare. Det som är nytt är att Folksam från och med nu samarbetar med reklambyrån Åkestam Holst för att ännu tydligare kommunicera sina värderingar och nyttor för gamla och nya kunder.

Friskis&Svettis

1978 startade Friskis&Svettis med en idé om att skapa en brygga mellan sjukvård och friskvård. Alla skulle kunna hitta en träningsform som passade, oavsett om man var vältränad eller otränad, gammal eller ung. Idag, 35 år senare, har Friskis &Svettis över en halv miljon medlemmar. I Sverige finns det 108 lokala föreningar, och 16 000 funktionärer. Den klassiska gympan samsas med ett stort antal andra träningsformer som exempelvis spinning, yoga, core och gym. Målet är att få så många som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje med Friskis&Svettis värderingar som grund.

Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende. Lustfylld träning är för Friskis&Svettis att kombinera kompetens om  träning med en avslappnad attityd. Ingen behöver mer kroppsfixering, men behovet av lustfylld träning är stort.

Åkestam Holst är Friskis huvudbyrå sedan vintern 2013. Uppdraget är att utveckla ett gemensamt kommunikationskoncept för alla Friskisföreningar och få  fler och nya grupper att upptäcka Friskis syn på träning; kvalitetsträning som passar alla, utan ytliga prestationskrav och med målet att få ett härligare liv. 

Grand Hotel

Grand Hôtel i Stockholm har varit hem för celebriteter, storslagna evenemang och helt vanliga livsnjutare sedan 1874. Sedan hösten 2012 har Åkestam Holst fått äran att förvalta detta anrika varumärke. Kommunikationens uppgift är att göra Grand Hotel intressantare för ännu fler genom att bredda synen på hotellet till att ses som något mer än bara en plats att övernatta. Grand Hotel är i allra högsta grad i upplevelsebranschen. Det varumärket erbjuder är en värld av upplevelser. En värld där man kan bo, äta, träna, leva och uppleva. 

Göteborgskex

Affärsmannen Carl Leopold Berggren var ovanligt förtjust i kex, och grundade tillsammans med en kompanjon Göteborgs kex i Kungälv 1888. Över 100 år senare är Göteborgs kex varumärke fortfarande lika aktuell när det är dags för fika. I vårt nya kommunikationskoncept är därför fikastunden i fokus. En väldigt svensk företeelse som alla gillar och vill ha mer av. Men ingen fika utan kex. Fika med ett Ballerina eller Bragokex gör fikastunden ännu bättre, ännu goare. Vi kallar det att Göteborgs Kex ger Sverige GOFIKA. Ett enkelt begrepp som vi hoppas svenskar kommer gilla att använda för att få en riktigt Gofika istället för en slutstruken kopp kaffe.

In 1888, the biscuit lover and businessman Carl Leopold Berggren founded Göteborgs Kex. A century later, Göteborgs kex is still enjoyed when it’s time for coffee break i.e. ”Fika”. This particular break is very Swedish indeed and a part of our everyday life. Our key insight is that a fika is much more enjoyable with biscuits from Göteborgs kex. We call it GOFIKA. A simple phrase that we hope Swedes will pick up and use to get cookies with their coffee.

IKEA

Sedan sommaren 2012 är Åkestam Holst huvudbyrå för IKEA i Sverige. Det är både en utmaning och ett ansvar att fortsätta utveckla kommunikationen för ett av Sveriges och världens mest älskade varumärken. Ända sedan starten har det funnits en stark och tydlig idé med IKEA som handlar om "en bättre vardag för de många människorna". Vår uppgift är att föra historien vidare och placera den i en samtida kontext. En bättre vardag handlar lika mycket om att inredning kan vara roligt och lustfyllt som att vi måste ta hänsyn till långsiktig hållbarhet för hela vårt klot. Det ska vi försöka berätta på ständigt överraskande sätt.

OLW

För ett femtonal år sedan skrev OLW svensk reklamhistoria med filmer som "Har ni fest, eller?" och "Cops". I januari 2007 gjorde de oss sprudlande glada genom att välja Åkestam Holst som sin nya byråpartner. OLW är Sveriges största snacksproducent med en dominerande ställning inom ostbågar med Cheez Doodles och nötsnacks med t ex MiniMellan. Vår utmaning ihop blir att göra OLW ännu populärare och inte minst att även vinna chipsfajten mot Estrella.

Fifteen odd years ago OLW became part of Swedish advertising history through a number of classical TV commercials. In January 2007 they made us completely thrilled by choosing Åkestam Holst as their new agency partner. OLW is Sweden's largest snacks manufacturer with a dominant position in cheese snacks and nuts. Our challenge will be to make OLW even more popular and, not the least, to win the crisps battle with the other major snacks brand, Estrella.

Pause Ljud & Bild

Pause är på många vis en ovanlig butikskedja. Genom att satsa på kvalitet, kunniga medarbetare och egensinnig kommunikation har Pause vuxit och kapat åt sig marknadsandelar i en annars extremt likformig bransch. Byrån har utvecklat namn, grafisk profil och kommunikation sedan relanseringen av gamla "Ljudbutiken" år 2000.

Pause is in many ways an extraordinary retail chain. By investing in quality, skilled people and self-willed advertising Pause has managed to grow and increase its market share in an otherwise extremely uniform industry. The agency has developed Pause's brand name, graphical identity and communications ever since the relaunch of the old "Sound Store" in 2000.

Playground

Playground Outdoor Equipment Store upphör aldrig att göra sina kunder uppmärksamma på att äventyret börjar precis runt hörnet. Med ett sortiment fyllt av rätt prylar och en gedigen erfarenhet av öppna hav, tunn luft och snöstormar vet de vad de uppmanar till. En vassare kant på tillvaron helt enkelt, något som också gäller reklamen. När tillgången på pengar är begränsad blir kreativiteten desto viktigare. På alla möjliga och omöjliga sätt har vi framgångsrikt lockat människor till butiken som ber dem gå ut. Målet att nå break even efter 2 år nåddes efter 9 månader. Efter 12 gick man med vinst. Det bådar gott för butikens framtida mål att yngla av sig och bli rikstäckande. Äventyr och reklam är ganska lika. Man börjar där man står, och sedan kan man fortsätta hur långt som helst.

Playground Outdoor Equipment Store never ceases to alert its customers to the fact that adventure begins right around the corner. With a range full of the right gear and a solid experience from open seas, thin air and snow storms they know what they're talking about. Simply put, a sharper edge to existence, something which also applies to the advertising. When the availability of hard cash is limited creativity becomes even more important. In all possible and impossible ways we have successfully been attracting people to the store that asks them to go outside. The goal of reaching break-even was met after 9 months. After 12 months the store made a profit. This holds great promise for the store's future goal of spawning off into a national chain. Adventure and advertising is pretty much alike. You start off from where you are, and then there's no stopping to how far you can go.

Pressbyrån

Pressbyrån har varit en del av stadsbilden sedan början av 1900-talet. Man började med tidningsförsäljning på tågstationerna - och nu ett sekel senare finns de fortfarande kvar med 320 butiker runt om i landet, där kunderna erbjuds förutom något läsbart även konfektyr och dryck, telefonkort, snabbmat, biljetter, lotter och tobak. Uppdraget är nytt sedan 2009.

Pressbyrån has been a part of the swedish cityscape since the early 1900’s. They began selling journals at train stations - and now a century later they are larger than ever with 320 stores around the country, where customers are offered confectionery and drinks, phone cards, fast food, travel tickets, lottery tickets and tobacco. Pressbyrån joined the agency as a client in 2009.

SAS

Sedan årsskiftet 2013/14 är Åkestam Holst huvudbyrå för SAS. Vi samarbetar i ett nätverk av dels byråer från vår egen NOA-familj, dels med den fristående norska reklambyrån LOS & Co. Det är ingen brist på utmaningar i flygbranschen, det vet alla. Men det finns också stora möjligheter för den som lyssnar på sina kunder, är beredd att utvecklas med marknaden och som förstår att varje resa är viktig. Vi är extremt stolta över förtroendet att vara samarbetspartner till ett så ikoniskt varumärke och företag SAS. Tillsammans ska vi visa att SAS flyger med full fart in i framtiden. 

Since december 2013, Åkestam Holst is the lead agency for SAS. We collaborate in a network, both within our own NOA-family, and with the independent norwegian ad agency LOS & Co. Every one knows there is plenty of challenges in the aviation business. But there is also great opportunities for those who listen to their customers, are prepared to change and understand that every trip counts. We are extremely proud to be a chosen partner to such an iconic brand and company as SAS. Together we will demonstrate that SAS i flying full speed into the future.

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är en äkta norrlänning som är allt en eljätte inte är. 1906 byggdes den första kraftstationen i Finnforsen som blev starten för Skellefteå Kraft som företag. Idag är man Sveriges femte största kraftproducent där 75 procent av elen kommer ifrån de norrländska älvarna och vattenkraftverken. Bolaget har ca 600 anställda och är helägt av Skellefteåkommun.
El är en självklar del i vår vardag, så självklar att vi inte bryr oss särskilt mycket om den. Otydligheten kring el är en konsekvens av att elbranschen tidigare var en monopolbransch. Kommunikationen med kunden var inte prioriterad och med avregleringen så har branschen utvecklats långsamt mot att skapa nöjdare kunder. Elkunder har av tradition ett lågt förtroende för elleverantörer och framförallt de stora eljättarna. År efter år misslyckas branschen att vända den negativa opinionen kring el, detta vill Skellefteå Kraft förändra genom att vara elbolaget som utgår ifrån kunderna.  
Vi ska tillsammans göra Skellefteå Kraft till det utmanade elbolaget med en stark idé om att ge människor ett bättre alternativ. Detta ska ske genom att hämta kraft från det norrländska ursprunget och på nya sätt utmana elbranschen och bevisa att Skellefteå Kraft står på kundernas sida. För en norrlänning är allt en eljätte inte är.

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar startade sin verksamhet i Sverige år 1972 med den fasta övertygelsen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig. Arbetet är framförallt inriktat på de barn i världen som har det allra värst – föräldralösa, övergivna och på andra sätt utsatta barn vars liv hänger på en skör tråd. Dessa barn får inte bara hjälp för dagen; de får en familj och därmed en framtid. Vi kallar det för en långsiktig lösning på ett akut problem. Dessutom arbetar SOS Barnbyar i förebyggande syfte och stöttar familjer så att barn och deras föräldrar inte ska hamna i en tillvaro av misär.

SOS Barnbyar [SOS Children’s Villages] started their Swedish operations in 1972, with a strong conviction that every child has the right to a safe upbringing with loving and caring adults in their lives. SOS Barnbyar’s primary focus is on children in the absolute worst conditions – orphans, abandoned children, and children that are in other ways exposed to danger and despair; i.e. children whose lives are hanging by a thread. SOS do not give these children temporary help, they provide them with a family and hence a future. We call it a long-term solution to an acute problem. Furthermore, SOS Barnbyar works preventively to support families so that they won’t end up in a life of misery..

Swedavia

Allting förändras. 2010 bolagiserades flygplatsverksamheten i det som förr hette Luftfartsverket. Swedavia är idag en modern koncern med 2600 anställda, som ansvarar för driften av Sveriges 10 största flygplatser. Från Kiruna i norr till Malmö i söder. Flyget går igenom en fantastisk utveckling med starkt växande passagerar- och frakttal. 2012 flög 32 miljoner människor till eller från Swedavias flygplatser. Självklart måste både flygplatserna och  driften av dem förändras i takt med den ökade flygtrafiken och alla nya linjer som öppnas för både människor och gods. Swediavias flygplatser har nöjda kunder, men de ska bli ännu nöjdare. Samtidigt finns ett ökat säkerhetsåtagande och en hård prispress från många aktörer. Och fantastiska möjligheter. Resenärer måste ju äta, shoppa, kanske sova och konferera. De måste kunna fördriva tiden med något vettigt. Varför inte jobba till exempel? På Arlanda jobbar redan 19 000 personer, och fler blir det när nya kontorshus nu ska byggas. I många länder utvecklas de varje större flygplats till ett eget Aerotropolis – hela städer med egna ekosystem, kontor och all service du kan tänka dig. Åkestam Holst arbetar tillsammans med Swedavia sedan början av 2013, och har redan väldigt kul på resan mot Aerotropolis.

Viking Line

Åkestam Holst jobbar tillsammans med kreatörsteamet Calle & Olle med uppdraget att bekräfta och förstärka bilden av Viking Line som Östersjöns roligaste festplats.

The agency and Calle & Olle work side by side on this assignment, which is all about strengthening and confirming the image of Viking Line as the Baltic Sea's wildest party spot.

Önos

Från sekelskiftets producent av nattvardsvin till ett välkänt märke inom saft och sylt i dagens butikshyllor. Trots att Önos bytt skepnad är i grund och botten de huvudsakliga råvarorna desamma, dvs. frukt och bär (även fast inlagda gurkor och rödbetor finns på listan av produkter). Arvet från skånska Tollarp är också viktig för varumärket att bygga sin identitet på och vår uppgift är att plocka fram Önos ”själ” för att göra varumärket mer levande och intressant för fler människor.

At the turn of the century Önos was as wine producer but has now become a well-known jam and syrup brand. Despite this change, the main ingredients have remained the same. The heritage from the Tollarp, a town in the southern part of Sweden, is important for the brand’s identity and it is our mission to bring more life into the brand and make it more interesting for more people.