Sök i arkiven

Åkestam Holst m fl
Kungsgatan 5
Box 7103
103 87 Stockholm
Phone: +46 8 14 11 11
Fax: +46 8 21 68 10
Skriv ett mail / Email us
Vi jobbar här / Our people

Antal inlägg: 1764
Kommentarer: 1249

« maj 2009 | Hem | juli 2009 »


Är det här bra reklam?

Jag tackar Dan för gratulationerna och ska nedan försöka dra den någotsånär korta versionen av artikeln med det lagom långa namnet "The consumer-perceived value of non-traditional media: effects of brand reputation, appropriateness and expense", som jag tillsammans med herrarna Dahlén och Granlund fått publierad i Journal of Consumer Marketing.

Artikeln grundar sig på en jämförande studie av icke traditionell utomhusreklam, eller gerillareklam, och traditionella annonstavlor. Studien genomfördes i form av en enkätundersökning som besvarades av några hundra studenter. Dessa exponerades först för bilder av gerillareklamenheter respektive traditionella utomhustavlor och fick sen svara på ett antal frågor kring vad man tyckte om reklamen och varumärket. De inkluderade exemplen var utvalda för att få så stor variation som möjligt, både vad gäller typ av varumärke samt typ av kampanj.

Resultaten som läggs fram i artikeln fokuserar på aspekten reklamvärde och hur detta påverkas av mediavalet. Reklamvärde innebär i det här fallet vilket värde reklamen skapar för konsumenterna, inte företaget i fråga (de två brukar dock hänga ihop). I studien mätte vi reklamvärdet genom att fråga hur värdefull, användbar respektive viktig man upplevde reklamen i fråga.

Uppskattat reklamvärde har i tidigare studier visat sig vara en viktig påverkansfaktor för huruvida människor väljer att ta del av reklam eller inte. Vi har alla blivit vana vid att en ständig ström av reklam sköljer över oss. För att tillåta att varumärken upptar vår tid och uppmärksamhet med sina kommersiella budskap kräver vi som konsumenter också något tillbaka. Vi vill bli underhållna eller informerade. Blir vi inte det så känns den tid och energi vi lagt på att processa reklamen i fråga helt bortkastad, vilket riskerar att påverka vår varumärkesattityd i negativ riktning.

Eftersom gerillareklam och otraditionella mediaval tar nya ytor och områden i vår omvärld i anspråk för kommersiella budskap ökar människors krav på reklamen än mer. Om jag som konsument ska godkänna att reklamen upptar ännu en yta, utanför de medier där jag vant mig vid att se kommersiella budskap, krävs att det är riktigt bra - att jag får ut något av att ta till mig kommunikationen. Därför känns just reklamvärde som en extra intressant variabel att studera när det handlar om otraditionella mediaval och gerillareklam.   

Det verkar också som att de flesta varumärken har förstått att man måste leverera något extra när man tar sig utanför de etablerade kanalerna. I studien kommer vi nämligen fram till att otraditionella mediaval utomhus generellt uppfattas ha ett högre reklamvärde än vanliga utomhustavlor. Störst skillnad mellan traditionell utomhusreklam och den okonventionella varianten är det för okända och mindre statusfyllda varumärken. Det är alltså dessa som har mest att vinna på att gå utanför ramarna och använda otraditionella mediaval. 

Att reklamen har ett högt reklamvärde är dock inte något självändamål. Därför analyserades hur detta påverkar människors intentioner att köpa samt rekommendera en produkt. Det visade sig att det finns ett tydligt samband. Ju högre värde man upplever att en reklamenhet har, desto bättre tycker man om varumärket bakom och desto troligare är det att man köper och rekommenderar produkten.

Eftersom gerillareklam i grund och botten uppkommit som en billig marknadsföringsmetod för små varumärken ville vi vidare analysera vilken effekt den upplevda kostnaden för kampanjen har på det upplevda reklamvärdet. Den visade sig spela en viktig roll, inte för mindre kända och okända varumärken, men däremot för kända varumärken med gott rykte. Om ett välkänt varumärke ska använda sig av gerillareklammetoder bör reklamen nämligen uppfattas som så påkostad som möjligt för att generera ett högt reklamvärde. Om reklamen känns billig upplever man som konsument inte att man får tillräckligt mycket tillbaka för sin investering av tid och energi. Man är helt enkelt van vid högre klass på den reklam varumärket brukar göra. För okända och mindre statusfulla varumärken existerar inte detta samband. Detta eftersom man har få, eller inga, tidigare erfarenheter av varumärket och därför inte vet vad man ska förvänta sig. 

Vi tittade även på aspekterna laglighet och etik, eftersom även dessa (eller snarare avsaknaden därav) ofta är centrala i gerillareklam. Även här fann vi ett samband. För välkända varumärken med gott rykte gäller att ju mer laglig och etiskt korrekt en kampanj uppfattas, desto högre reklamvärde uppfattas den ha. För okända och mindre statusfyllda varumärken har laglighetsaspekten ingen påverkan.

Alltså:

  • Högt reklamvärde leder till köp och rekommendationer.
  • Otraditionella mediaval leder generellt till högre reklamvärde än traditionella.
  • Okända och mindre statusfulla varumärken har mest att vinna på att använda sig av otraditionella mediaval.
  • Välkända och statusfyllda varumärken bör vid användandet av otraditionella medier vara så lagliga som möjligt samt se till att kampanjen uppfattas som ordentligt påkostad snarare än billig.

Det inledande kampanjexemplet var därmed troligen inte särskilt bra för varumärket ATHF. Men det är ju i och för sig inte särskilt många reklamkampanjer som fått så här omfattande beskrivningar på Wikipedia.


Håll barnen på gott humör!

Vid köp av en Fun-Box i sommar får du som vanligt rolig leksak, men även en Piggelin på köpet. Våra radiospotar går hela sommaren ihop med rinkar i kvällspress.

Radiosymbol_2

Lyssna på SibyllaFunbox_Alex_RÄTTVO_30ss
Lyssna på SibyllaFunbox_Filippa_RättVO_30s

Bländande, Micke!

Twostars

Just som vi har fått tillfälle att hylla en plannerstjärna gör sig en annan av de våra påmind. Denna gång är det Mikael Grenros, som du bl a kan se skriva här på Fabriken med jämna mellanrum, som är publicerad i Journal of Consumer Marketing med studien "The consumer-perceived value of non-traditional media: effects of brand reputation, appropriateness and expense".

Även här handlar det alltså om icke-traditionella medier. Även här ska jag försöka få medförfattaren i egen hög person att skriva ett blogginlägg som sammanfattar studien. Och även här skallar jublen av närmast astronomiska mått!

Stefan the Golddigger!

Closed_box

Open_box

Så har vi och Posten fått det definitiva kvittot på att ”Stefan the Swopper” är en kampanj i världsklass. Först Guldägg, så Silver i One Show och nu Guld i Cannes. Vårt uppdrag för Posten handlar mycket om att synliggöra Postens digitala närvaro och därför sätter vi både kampanjen och alla priserna väldigt, väldigt högt på vår bästa-lista. Tack alla jurymedlemmar som gillat kampanjen och tack Posten för att ni utmanar oss att ta i lite till. Och tack förstås alla duktiga kompisar på From Stockholm With Love, Kollektivet Livet och Claes Dehlin för att ni slet tillsammans med oss. Och Stefan – we love you!


Stefan the Swopper from Stefan the Swopper on Vimeo.

Yesterday we got the ultimate proof: ”Stefan the Swopper” is a world class campaign. A Golden Egg in Swedish award show ”Guldägget”, a Silver Pencil in One Show and now a Gold Lion i Cannes. Our mission for the Swedish Post is in large part about showing that Posten is alive and kickin´ in the digital world. This campaign and all the awards are an encouraging sign that we are onto something. Thanks to all the members of the jury and thanks, Posten, for daring us to go that extra mile. And a huge thank you to all are talented friends at Stockholm With Love, Kollektivet Livet and Claes Dehlin for burning the midnight oil with us. And Stefan - we love you! 

Man blir bara så glad

OBS! Titta på hela.

(Via crackunit.com)

Dags att sluta snacka om sociala medier?

Thestorystupid

"The question for us all right now (and I include my own agency) is: What would happen if we acted on the implications of social media, rather than just use it as cheap media? What if we recognized that social media is really only shorthand for the multi-channel, hyper-connected, user-generated, co-created, always-on world we now live in -- a world where the good gets what it deserves and so does the bad? What if we stopped getting all hot and heavy over the latest new media success stories du jour, and starting realizing that the real triumph of, say, the Obama campaign was the product and the story, not the channel used for storytelling?"

"Far from being interesting (unless you enjoy following mutually referencing bloggers who blog about blogging), social media is just an excuse. It is, to be specific, the old marketing industry's latest excuse to waste more money on bad ideas and lazy thinking."

"Remember, this remains a predominantly analog world. Most people are still looking for real things: experiences, connections, value, stories, emotions."

Det var tre utdrag ur den mycket läsvärda (oavsett om man håller med eller ej) artikeln "Why I Hate Social Media". Läs gärna resten också.

Cannesfestivalen 2009. Det börjar att dra ihop sig.

Stefan_the_swopper_2 Nomineringarna till Cyber Lions har just släppts och Åkestam Holst ligger fint till med tre nomineringar.

"Stefan the Swopper", Posten
"Do you privet your hedge?", RFSU
"Friends tag & track", Friends

På onsdag kväll avslöjas vinnarna. En extra tumme håller vi också för Nike Bootcamp, AKQA London, som Martin Cedergren var med och jobbade på.

Brinnande hett

Fireextinguisher

Efter Dans fina hyllning för min artikelpublicering häromdagen är det inte för mycket begärt att jag gör min debut på den här bloggen. Dan liknade en publicering i Journal of Advertising vid att vinna Nobelpriset. Det är kanske lite att ta i, men det känns faktiskt ganska stort, det ska erkännas.

Här följer en kort (?) sammanfattning av vad jag, professorn och min vän på JKL kom fram till:

Genom att bryta mönstret i tänket kring mediaval kan varumärken uppnå mycket starkare och mer ihållande positiva effekter än om man fortsätter att spendera hela mediabudgeten på traditionella medier, som t.ex. print, utomhustavlor och tv.

Kreativa mediaval kallas det som vi har undersökt och det är inte konstigare än att man väljer att placera sitt kommunikationsbudskap i ett okonventionellt medium där mediet i sig implicit kommunicerar delar av eller hela budskapet. Vi jämförde exempelvis effekterna av att placera budskapet ”brinnande het salsa” för ett salsasåsmärke på en affisch med att placera samma budskap på en brandsläckare. Brandsläckaren representerade alltså det kreativa mediavalet i det här fallet och idén var att den skulle, förutom att väcka mer uppmärksamhet, kommunicera och stärka vissa associationer.

Det visade sig att de huvudsakliga associationerna som testades, såsom stark och het, var ungefär lika starka oavsett mediatyp direkt efter exponering, men att de höll i sig längre och var signifikant starkare en vecka efter exponering i fallet med det kreativa mediavalet. Att effekterna är mer ihållande är en väldigt viktig slutsats, eftersom det i de allra flesta fall går viss tid mellan exponering för ett budskap och köptillfället. Associationerna hade alltså rotat sig djupare i mottagarnas medvetande. Dessutom var attityden till varumärket betydligt mer positiv i den grupp som kommit i kontakt med reklamen via det kreativa mediavalet (både direkt efter exponering och en vecka senare).

Genom ytterligare en studie jämfördes placeringen av ett reklambudskap för ett halstablettmärke på en affisch med samma budskap placerat på en högtalare. Resultaten från experimentet med brandsläckaren bekräftades återigen. Vad som var nytt i studie nummer två var att det visade sig att mediet i sig (högtalaren) inte bara gav upphov till påminnelse om och förstärkning av associationer till varumärket när man kom i kontakt med det vid ett senare tillfälle, utan att man genom att modifiera högtalaren även kan överföra nya önskvärda associationer till varumärket. Detta utan att varumärket ens är närvarande i mediet. Det fungerar så när mediet har blivit en stark associativ markör för varumärket.

Revolutionerande!

Artikeln som publicerades i JoA innefattar inte allt vi kom fram till i studien. Det finns med andra ord lite godbitar kvar och den som är intresserad av ett längre utlägg eller director’s cut-versionen får mer än gärna höra av sig.

Meet Karl, Ludvig, Eedit, Mirella, Otto, Ludvig, Ruby Scarlett, Mira, Santtu, Eddie, Charlie, Matias, Ethan, Tyra, Maria, Emilia, Albert E and Albert A.
Our "Who is Jamie Oliver" campaign for Scandic continues with more kids' theories and reactions. These films can be viewed online at scandichotels.se and the usual video sites. Enjoy!

Ovanligt kompispris på Teac SP-X2i

Kompispris Pause Ljud & Bild ger kompispris till Åkestam Holsts vänner. 999 kronor (ord 1599) för två bra högtalare + bas, inklusive fjärrkontroll och iPod-docka. 

Säg bara kompispris i kassan och hälsa från oss. Mer om Teac SP-X2i finns här

Pause Ljud & Bild finns på Norrlandsgatan 14, Götgatan 78 och Sveavägen 17. Erbjudandet gäller till och med den 25 juni. 

Länge leve Lars!

Larsjar

Vår nye planner Lars Friberg är inte bara ett inbitet KISS-fan, en stenhård back och en allmän stjärna – nu är han dessutom publicerad i Journal of Advertising, det närmaste man kommer ett Nobelpris i reklam. I vol 38, no 2 skriver han tillsammans med någon sorts professor och en annan hangaround om varför oväntade, kreativa medieval är så bra för ett varumärke. (Vill du veta mer kan du maila mig.)

Hattarna är av och jublen skallar. Nu ska jag se om jag inte kan få Lars att posta ett inlägg som sammanfattar studien. Fortsättning följer.

Who is Jamie Oliver? Horror version

Found this great remix of our Scandic commercial on Youtube today.Sleepless at Playground - The last struggle
Sleepless at Playground - The winning moment

After 74 hours, 54 minutes and 22 seconds the non-sleeping competition finally ended. Meet the happy (but tired) winner.


Two left!
After being awake in 72 hours, Oscar decided to quit the competition. Angela and Ronnie are left, the two finalists will compete in a final challenge.

Secret weapon
Last night, Oscar showed his secret weapon.

68

Bild 5

Bild 4

Still three competitors left, Angela, Oscar and Ronnie.

The first one.
She kept awake 58 hours! Who's next?

24hrs+24hrs+1hr


Bild 9

And still four competitors!

1.000 steps!


Bild 4


Still four competitors. We  felt had to keep them moving so we decided to have a little stepping contest. The first one who reached 1.000 steps, was given one redbull and one cup of coffee.


It's all good...

Bild 2


...it's alright!

Meet our four sleepless competitors.
A campaign with legs

Angela_web

A five minutes live interview (in Swedish radio P4) with Angela Monroe who is competing to stay awake in our new Playground campaign that goes live tomorrow at 10 am.

Click on the link to listen.

Playground Stores goes livertising


Photo

Picture 3

Tomorrow is a big day for Playground, as our new campaign goes live. The whole campaign is based on a livertising, where you can participate in a number of ways in real-time online. Just thought I would post this image, it’s from our friends at From Stockholm with Love who has managed to learn flash a new trick. What you see is a new way of streaming a feed from our participates pulse watches to our site, find out more tomorrow at the following address: http://www.playgroundstores.com/

Fredagsmys

En helt vanlig fredagkväll i radhuslängan på Lidingö.

Sleepless at Playground

Next Tuesday we will release our new campaign for Playground Outdoor Equipment Stores. It is a hiking campaign and a competition between four sales men who will try to stay awake for as long as possible. Why? Because the best way to stay awake is to walk.

The campaign makes use of the current health trend through pinpointing one of the many positive health related effects that walking and outdoor life brings about, namely that it makes you stay alert.

Every customer is also in the competition. Simply buy your equipment from the person you think will win. If he or she does win you get a full money refund.

The campaign has already started to spread in media...

http://finest.se/tv/?vid=364


Angela_Aftonbladet_Web


Get to know all the competitors at playgroundstores.com.

The competition starts next Tuesday 10.00 AM at Playground, Adolf Fredriks Kyrkogata 15 in Stockholm. Visit the store and buy equipment for a chance to get 100% refund. Or visit the site to follow the competitors in real-time.

Who is Jamie Oliver?

Scandic has created a partnership with Jamie Oliver. The three-year partnership starts with a kids menu exclusively composed by Jamie Oliver for Scandic hotels.

We asked kids in the Nordic region what they thought about the fact that Jamie Oliver has made a menu only for kids at Scandic. See their reactions in the tv-ads.
Natal, project Milo

Som Peter Molyneux säger i slutet på den här videon: "This is true technology that science fiction has not even written about and this works today. Now."

(tack Johan)

Det finns inget slut...

Endless

Trendwatchings senaste briefing handlar om något de kallar ”foreverism”. Begreppet handlar om att vi går mot en omvärld där saker och ting sällan blir färdiga utan alltid är pågående och under utveckling. Inom journalistiken går t.ex. fokus från ”artikeln” till ”ämnet”. Idag finns det egentligen ingen anledning att se rapporteringen kring ett specifikt ämne som avslutad när artikeln är skriven. Verkligt intressant blir ju ämnet ofta när artikeln kommenteras av läsare. Någon lägger till en åsikt, någon korrigerar ett faktafel och någon vet något som öppnar upp helt nya dörrar. Därigenom lever ämnet vidare och ger upphov till nya artiklar och kommentarer. Om fokus i journalistiken är att komma så nära sanningen som möjligt och berätta historien på ett så uttömmande sätt som möjligt borde rimligtvis detta skifte vara ett stort steg framåt.

Den här trenden ses givetvis inte bara inom journalistiken. Trendwatching plockar också andra exempel från både den digitala och den fysiska världen. Intressant är t.ex. chokladproducenten TCHO som anammat IT-företagens beteende att släpa betaversioner på sina produkter. TCHO släpper in konsumenterna av deras chokladkakor i utvecklingsprocessen och uppmuntrar ständig feedback. Räkna inte med att en chokladkaka smakar på samma sätt imorgon som den gjorde idag. Receptet utvecklas och förbättras nämligen kontinuerligt. Nyligen kom i alla fall TCHO:s första produkt ut ur betaläge. Den går under namnet TCHO 1.0 och har förändrats 1026 gånger innan företaget kände sig nöjda.

Reklamvärlden då, vad händer här? Ungefär samma sak känns det som. Vi går mer och mer från ”annonsen” eller ”kampanjen” till ”ämnet” och den ständiga närvaron som huvudfokus. Det pratas om livertising och 365 brands. Istället för att vara låst vid kampanjer pekar trenden mot att det viktiga är varumärkenas ständiga kommunikation med sin omvärld. För att bli intressanta i den ständigt pågående konversationen mellan människor måste varumärken hitta ett ämne eller en idé som engagerar. Det duger inte att prata på om sin egen förträfflighet som man gjort i alla tider. Varumärken måste prata om (eller ännu hellre göra) något som på riktigt betyder något för mig som människa. Fånga ett ämne, en idé, åsikt eller strömning som redan existerar, och som är relevant för varumärket, och ge er ut i konversationen. Och se sen till att stanna där. 365 dagar om året.

Foto: TheFriendlyFiend