Sök i arkiven

Åkestam Holst m fl
Kungsgatan 5
Box 7103
103 87 Stockholm
Phone: +46 8 14 11 11
Fax: +46 8 21 68 10
Skriv ett mail / Email us
Vi jobbar här / Our people

Antal inlägg: 1764
Kommentarer: 1249

« Fenomenet Dolph | Hem | Var inte så seriös »


Från och med nu är det slutsnackat om hållbarhet.

SWEC043_Mosaik_31000

Sweco genomför årligen 31 000 projekt, alla med fokus på hållbarhet. Det tycker vi är smått fantastiskt. 31 000 hållbara projekt är ju faktiskt 31 000 historier värda att berätta. Det har varit utgångspunkten i den rikstäckande reklamkampanj vi nu rullar ut för Sweco.

I kampanjen vill vi befästa att Sweco, till skillnad från många andra, inte bara pratar om hållbarhet, utan faktiskt verkar för ett hållbart samhälle i praktiken. Något som förra årets 31 000 genomförda projekt alla är konkreta bevis på.

Förutom att berätta om Swecos egna hållbara projekt har vi, för att alla ska förstå vad företaget står för, dessutom tagit fram några projekt som är av en lite mer lättsam karaktär. Genom att applicera ett relativt komplicerat begrepp som hållbarhet på något alldagligt som frisyrer och matlagning, kan alla (även personer som inte är ingenjörer) relatera till och förstå Swecos agenda. Men de kommunikativa projekten har inte bara ett pedagogiskt syfte. De visar också att Sweco tänker steget längre än andra när det kommer till hållbarhet. Projekten är inte bara snack, utan precis som allt annat i Swecos värld, verkstad.

 

Sweco carries out 31 000 projects each year, all of them with a focus on sustainability. We think that is quite amazing. 31 000 sustainable projects – that is 31 000 stories worth telling. That was the starting point for the campaign we now are launching for Sweco.

In the campaign we want to convey that Sweco, in contrast to many others, not only speaks about sustainability but also acts for a sustainable society in practice. Something that last years 31 000 projects all are concrete evidences of.   

Apart from telling about Sweco’s own projects, we have also come up with a few projects that are a bit easier to grasp. Through applying a relatively complex concept like sustainability on something trivial like haircuts or cooking, everyone (also people who aren’t engineers) can relate to and understand Sweco’s agenda. However, these projects do not only have a pedagogical purpose. They also show that Sweco thinks a little bit further than others when it comes to sustainability. Just like everything else in Sweco’s world the projects aren’t just talk. Sweco has actually carried out all of the projects in practice
.

Reklamfilmen ”The Sustainable Playground” handlar om Swecos vision och verklighet, deras gemensamma drivkraft och alla deras projekt. I filmen dramatiseras Swecos tanke- och angreppsätt med en lekplats där barnen generar energi, bara genom att vara sig själva. Och filmens värld är inte långt ifrån verkligheten. I Kil pågår sedan ett halvår tillbaka byggnationen av förskolan Skogsgläntan (Enriching project #18563) som Swecos arkitekter varit med och utformat. Skogsgläntan kommer bli ett lågenergihus, eller s.k. passivhus. Grundtanken bygger på att så långt som möjligt utnyttja naturliga värmekällor, i form av människor och utrustning, för att värma upp huset.

UtomhusenheterAbribus2
Abribus1


Abribus3Abribus4


Abribus5Abribus6

TrackBack

TrackBack-URL för detta inlägg:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341c093353ef0120a8b087ad970b

Bloggar som refererar till Från och med nu är det slutsnackat om hållbarhet.:

Kommentarer

Grymt. Äntligen efter hårt slit sitter kampanjen uppe. Bra jobbat. /j.

Kommentarerna till detta inlägg är stängda.


del.icio.us | Digg! | google