Sök i arkiven

Åkestam Holst m fl
Kungsgatan 5
Box 7103
103 87 Stockholm
Phone: +46 8 14 11 11
Fax: +46 8 21 68 10
Skriv ett mail / Email us
Vi jobbar här / Our people

Antal inlägg: 1764
Kommentarer: 1249

« Möt våren i en cabriolet | Hem | Camera Poetica »


Är det verkligen att kasta pengarna i sjön?

Like_ale1

Den bästa reklamen för småföretagare var enligt en artikel i Dagens Industri för några veckor sedan rekommendationer. Påståendet är helt korrekt, jag anser dock att det finns olika sätt att tolka de resultat som kom fram i den underliggande studien som Maria Ottoson hänvisar till i artikeln. Mycket av dagens forskning pekar nämligen på att en word-of-mouth process, som rekommendationer är en del av, kan startas på fler sätt än artikeln får det att framstå, enbart av existerande kunder. Självklart har existerande kunder en viktig roll i själva spridningen, men det är möjligt att som företag med olika knep öka chanserna för att spridningen ska ske. Ett företag kan både underlätta för existerande kunder att berätta och för potentiella kunder att ta del av rekommendationerna. Maria Ottoson påstår istället att en möjlig konsekvens av resultatet är att  ”Annonsering kan vara att kasta pengar i sjön för småföretag”. Jag skulle snarare vilja påstå att det är en icke optimal användning av de reklammedier som listas i artikeln, och då framförallt de digitala medierna, som leder till att småföretag kan uppleva annonsering som att de slänger pengar i sjön. 

Enligt artikeln listas hemsidan som den näst viktigaste säljkanalen för småföretagare medan sociala medier ligger i botten. Traditionella printannonser i tidningar rankar 19 % som en viktig väg till nya kunder, medan bara 7 % lyfter upp internetannonser som ett viktigt verktyg. Vidare uppger drygt 60 % av småföretagarna att återkommande kunder är den viktigaste inkomstkällan. Det mest häpnadsväckande här är att sociala medier hamnar i botten, ett verktyg som annars borde vara väldigt intressant för småföretagare då det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att nå ut med sitt budskap. Om det används på rätt sätt det vill säga. 

Aktuell forskning (Frederick F. Reichheld 2003 - The One Number You Need to Grow) fastslår att det ett företag främst bör fokusera på är att få existerande kunder att rekommendera produkten/servicen till människor i sitt nätverk. Orsaken är att lojala återkommande kunder är viktiga men är inte de kunder som får företaget att växa, det är nya kunder som testar produkten, blir sporadiska användare och i slutändan möjligen blir en lojal kund (sistnämnda är dock inte ett mål i sig)  som får företaget att växa. (Anschuetz, Ned; 2002. “Why a Brand’s Most Valuable Consumer is the Next one it Adds”). Kortsiktigt är självklart befintliga kunder viktiga för att säkerställa ett positivt kassaflöde men om företagets önskan är att växa bör man fokusera lika mycket, om inte mer, på  att locka nya kunder. Småföretagare har dock oftast en begränsad budget för kommunikation vilket kan göra det svårt att få uppmärksamhet och genomslag i traditionella medier. Detta är dock ingen omöjlighet men kräver att det är något speciellt med annonsen, antingen i utförandet eller i vilken kontext annonsen sätts. Den ska helt enkelt ha en hög grad av kreativitet. Om man lyckas skapa något som människor vill sprida vidare slutar det idag oftast med att den sprids på nätet, där sociala medier har en central roll. Därför bör man inte alltid som småföretagare se traditionella medier som en nödvändig kanal för att kommunicera ett direkt produkterbjudande eller som ett startskott för en bredare, och om optimalt genomförd, mer kostnadseffektiv kampanj online. Med den kunskapen som finns idag kan man som småföretagare öka chanserna för att få igång en word-of-mouth process som både lockar nya kunder och ger befintliga kunder en känsla av stolthet som early adoptors genom en välplanerad online kampanj. 

Ett bra exempel på ett företag som har lyckats med att använda de digitala kanalerna för att starta en word-of-mouth process är en nyöppnad hamburgerrestaurang i Stockholm som heter Flippin´Burgers. En sökning på google ger en ganska tydlig bild av alla de spår som lämnats och jag själv har nog hört restaurangen nämnas som en av de bästa hamburgerrestaurangerna ett flertalet gånger innan de ens hade öppnat. Jag tycker det visar ganska tydligt att annonsering för småföretag inte är att kasta pengarna i sjön, det gäller bara att ha en tydlig plan för vad man vill ha sagt och hur man bör gå tillväga för att nå ut med sitt budskap. Eller vad tycker du?

 

 

 

 

TrackBack

TrackBack-URL för detta inlägg:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341c093353ef0168eb130562970c

Bloggar som refererar till Är det verkligen att kasta pengarna i sjön?:

Kommentarer

Är det helt enkelt inte så pass enkelt att företag som inte annonserar utan bara fokuserar på befintliga kunder fortsätter vara småföretag medan de som satsar pengar på kommunikation och försöker beskaffa sig nya kunder snabbt växer ur småföretagarkostymen?

Det kan också vara så att jag just skrev världens längsta mening.

Kommentarerna till detta inlägg är stängda.


del.icio.us | Digg! | google