Sök i arkiven

Åkestam Holst m fl
Kungsgatan 5
Box 7103
103 87 Stockholm
Phone: +46 8 14 11 11
Fax: +46 8 21 68 10
Skriv ett mail / Email us
Vi jobbar här / Our people

Antal inlägg: 1764
Kommentarer: 1249

« Vår senaste kampanj för Folksam flyger. Bokstavligen. | Hem | Reklam som folk pratar om. »


Säg hej till en subkultur!

”A counterculture is a set of norms and values of a group that sharply contradict the dominant norms and values of the society of which that group is a part.” 

Ovanstående citat är från en bok jag för tillfället läser som heter Countercultures: The Promise and Peril of a World Turned Upside Down av J. Milton Yinger. Boken har några år på nacken då den publicerades redan 1982 men den är fortfarande en av de mest omfattande böckerna kring subkulturer. Jag fastnade för ämnet när jag började jobba med kommunikation då jag började förstå hur viktigt det är att det finns en konflikt i en berättelse som ett varumärke berättar.  Det ska finnas något man tar spjärn emot för att få människor att bli  intresserade av det man säger och i slutändan agera i linje med det budskap man som varumärke sänder ut. Det fick mig att fundera över om man som varumärke kan använda sig av konflikter på flera nivåer för att förstärka sitt budskap ytterligare.

Från barnsben blir vi alla formade av samhällets sociala kontroll, i form av lagar och normer, där vi lär oss vad som är ett bra respektive dåligt beteende. Vi följer i de allra flesta fall dessa riktlinjer för att inte riskera att bli utstötta, och flockdjur som vi är fungerar denna kontrollmekanism förvånansvärt bra. Men ingen kontrollmekanism är perfekt vilket får som konsekvens att vi följer vissa normer i det  ”öppna” trots att vi kanske egentligen är tveksamma till om det är rätt. Där stannar dock många i sitt ifrågasättande pga den starka inlärningsprocess vi gått igenom med hotet om att bli utstött om vi inte ställer in oss i leden.  Men ibland känner människor så pass starkt för sin sak att dem delar med sig av sin tveksamhet mot ett rådande beteende till en större grupp. Om det uppdagas att flera inom gruppen känner likadant kan det sluta med att gruppen slutar agera efter samhällets normer och istället börjar agera utefter det gruppen anser är rätt. Detta är, mycket enkelt beskrivet, början på en motrörelse som i ett senare skede kan komma att utvecklas till en subkultur.  Inom processen där människor dagligen tar ställning till olika normer är full av interna konflikter, under resonemanget med sig själv kring om ett beteende är rätt eller om det är fel och efter att man har gjort sitt val där man fortsätter resonera kring om man gjort rätt val. Dessa konflikter blir ännu starkare inom en subkultur då gruppens värderingar står i konflikt med vad samhället i stort känner och tycker. Hur kan man då som företag utnyttja detta till sin fördel?

När en subkulturs värderingar sprids vidare och lyckas nå ut till fler likasinnade kan rörelsen bli så pass stor att den påverkar resten av samhället, och kanske blir t.o.m subkulturens värderingar till slut en naturlig vardag för de många människorna.  På denna resa, från subbgrupp till subkultur och mot den stora massan, ser jag att ett varumärke har en intressant roll att spela, nämligen som en hjälpande hand. Genom att uppmärksamma och hjälpa en subkultur att bli hörd svarar man på människors behov av tillhörighet, för likt en individ söker även en grupp människor efter tillhörighet, och desto fler likasinnade som ansluter sig till gruppen desto starkare blir den befintliga gruppens övertygelse vilket eldar på rörelsen ytterligare. Genom att vara denna röst som får subkulturen att känna sig sedda och lyssnade på har man en god chans som varumärke att skapa en stark relation med människorna inom subkulturen. För man står på deras sida i ”kampen” mot de andra. Om subkulturen sedan växer kommer varumärket som är knutet till den specifika subkulturen förhoppningsvis att växa med den.

Det finns flera exempel på när varumärken lyckats med att knyta sig till en subkultur, titta bara på de varumärken som var snabba med att se storheten i skatekulturen när den föddes. Idag är flera av dessa varumärken globala aktörer som även lyckats med bedriften att bli närvarande i andra kategorier som skiljer sig från den ursprungliga, mycket tack vare sitt starka varumärke. Red Bull har på ett liknande sätt utnyttjat de växande extremsporterna för sprida sitt budskap.  Ett annat mer färskt exempel, där det dock är för tidigt för att avgöra om det är ett framgångsrikt exempel eller inte, är FujiFilms senaste kampanj för sin X10 kamera som man kan läsa mer om här

Jag tycker det är en intressant strategi i kommunikationssammanhang att rikta sig mot subkulturer då det där redan finns en sann infödd konflikt, en längtan efter att bli sedd och en önskan om hjälp att sprida sitt budskap vidare. Men det är även något som företag kan bli bättre på att ha i åtanke redan vid produktutvecklingsfasen. Som jag tidigare nämnt här blir kommunikationen starkare när den håller ihop hela vägen ner till kärnan i produkten. Vidare är konkurrenssituationen ofta inte lika våldsam som om man riktar sig direkt mot massmarknaden med en ny produkt, och med en bra produkt och en stark kommunikation kanske subkulturen blir den nya massmarknaden...

TrackBack

TrackBack-URL för detta inlägg:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341c093353ef017ee4e6cec4970d

Bloggar som refererar till Säg hej till en subkultur!:

Kommentarer

Kommentarerna till detta inlägg är stängda.


del.icio.us | Digg! | google