Sök i arkiven

Åkestam Holst m fl
Kungsgatan 5
Box 7103
103 87 Stockholm
Phone: +46 8 14 11 11
Fax: +46 8 21 68 10
Skriv ett mail / Email us
Vi jobbar här / Our people

Antal inlägg: 1764
Kommentarer: 1249

« Åkestam Holst i Bregottfabriken | Hem | Vädret vi älskar att hata »


”The way we think about charity is dead wrong”

Dan Pallotta

I våras såg jag ett Ted klipp med Dan Pallotta, i det för Palotta ett resonemang om välgörenheter och hur felaktigt det är att vi bedömer ideella organisationer på helt andra sätt än vinstdrivna. Detta leder enligt Palotta till att vi underminerar ideella organisationers möjligheter att göra skillnad på eftersom de inte får tillgång till samma verktyg eller kapital som vinstdrivande företag har. Pallotta själv har därför agerat som en vinstdrivande organisation när han drivit sina insamlingar. Han har fokuserat på det som är det viktiga, att få den slutgiltiga insamlingssumman att bli så stor som möjligt, inte på att i första hand hålla kostnaderna nere. En ganska enkel men ändå kraftfull skillnad. För även om andelen av den insamlade summan som går till att göra gott inte blir lika stor som vi är vana vid, blir summan större eftersom man tack vare ett annat förhållningssätt lyckas samla in mer pengar från första början.

När man väl hört det blir det så självklart tycker jag, det är klart att det är summan som man kan använda för att göra gott som är det viktiga, och inte hur stor kostnaden var att samla in den. Hade Pallottas resonemang stannat där hade jag varit nöjd, men det finns en annan aspekt som jag tycker är ännu häftigare. Palotta visar att det fungerar alldeles utomordentligt att som organisation ha en altruistiskt grund men fortfarande röra sig i det kapitalistiska systemet.

Varumärken kämpar idag med utmaningar som trovärdighet, relevans och vilken roll de ska spela i både människors liv och i samhället. En altruistiskt grund är kanske inte den magiska lösningen på alla utmaningar (bara lite), men jag är övertygad om att det är ett intressant område att gräva djupare i. Ett varumärke som har gjort just detta, som har visat på styrkan i att ha en altruistiskt grund, är Coca Cola. De säljer en produkt som på många sätt är ohälsosam för oss människor, bara i USA dör ca 300 000 människor per år i fetmarelaterade sjukdomar. Det är självklart inte bara Coca Colas produkter som orsakar detta, men de drar absolut sitt strå till stacken. Istället för att ignorera problemet och försöka dölja det genom kommunikation som vilseleder konsumenter har Coca Cola både tagit sitt ansvar och insett styrkan i att faktiskt göra det. Med sin globala plattform Live Positively har de gjort ett ställningstagande: De vill bidra till en bättre värld, inte bara genom att ta ansvar för den påverkan de har på människor och miljö (lokalt som globalt) och hjälpa underutvecklade samhällen att växa, utan också genom något så enkelt som att sprida glädje runtom i världen. Coca Cola skapar sedan kommunikation baserad på dessa insatser, kommunikation som påverkar och berör människor och förtydligar Coca Colas roll. Men det stannar inte där, det synsätt som ligger bakom deras arbete, och som genomsyrar hela deras organisation, återfinns även i den ”vanliga” reklamen. Happiness-kampanjerna och den senaste Share a Coke tror inte jag hade kommit till, om det inte vore för Live Positively-plattformen. Coca Cola är långt ifrån perfekta, men det behöver inte vara svart eller vitt när det kommer till det här ämnet, man behöver inte vara ”perfekt” som välgörenhetsorganisationerna är. Det viktiga är att man gör något, vågar visa det och låter det styra hur man agerar och pratar som varumärke.

Att som organisation eller företag ha en altruistisk vision är intressant av fler anledningar än att man får en bra grund att ta fram trovärdig och kraftfull reklam på. Nämligen effekten på de egna anställda. Det borde vara extra intressant för dagens tjänsteorganisationer där mötet mellan anställda och kunder ofta är den kontaktyta som påverkar bilden av varumärket mest.

Att kommunicera ut sina hjärtefrågor som antingen handlar om att ta ansvar för den påverkan verksamheten har på samhället, eller andra frågor som organisationen känner starkt för, kan bidra till att alla anställda blir en del av ett högre syfte. Sannolikt en väldigt effektiv lösning på dagens motivationsutmaningar. Studier har nämligen visat att ekonomisk ersättning inte fungerar när arbetssysslorna kräver en stor del eget tänkande, det kan till och med få människor att prestera sämre. Det här är ett ämne som Dan Pink föreläser en hel del om. Pink pekar istället på vikten av att de anställda känner att det finns just ett högre syfte med arbetet. Att då få medarbetare att känna att de är med och gör skillnad på riktigt tror jag kommer få en starkare påverkan än mycket annat en organisation kan erbjuda som belöning. Och i dagens värld där bilden av ens varumärke påverkas i realtid, kan det inte skada med en hel organisation full av ambassadörer som känner och brinner för det varumärket vill åstadkomma.

Kommentarer

Kommentarerna till detta inlägg är stängda.


del.icio.us | Digg! | google